Ergo Hestia upraszcza procedury

Uwagi klientów sprawiły, że towarzystwo ubezpieczeniowe Ergo Hestia, podjęło decyzję o uproszczeniu niektórych procedur. Uproszczenia dotyczą czynności związanych z odwołaniami. Specjaliści zatrudnieni w firmie, stwierdzili, że klienci nie zawsze rozumieją treść pism, w których informowani są o decyzjach dotyczących wypłaty odszkodowań, a zwłaszcza ich odmowy. Uproszczenie procedur ma za zadanie ułatwienie komunikacji ubezpieczonych z firmą.

Uproszczone procedury zmniejszyły znacznie ilość skarg kierowanych do firmy. Pod koniec roku 2014, tylko ośmiu spośród tysiąca klientów kupujących polisy, kierowało skargi do firmy. Spadła też ilość odwołań od decyzji podejmowanych przez firmę. Ergo Hestia od dawna posiada system zbierający i analizujący sygnały niezadowolenia klientów. Pozyskane w ten sposób informacje, pozwoliły na stworzenie ogromnej ilości programów naprawczych. Na podstawie uwag zgłaszanych przez klientów, firma wprowadziła bardziej czytelne i zrozumiałe informacje o odsetkach ustawowych. Firma dokonała licznych zmian w pismach kierowanych do klientów. Zmiany te ułatwiają zrozumienie pism i postępowanie adekwatne do ich treści.

5.00 avg. rating (99% score) - 1 vote