Tag Archives: łatwiej w hestia

Ergo Hestia upraszcza procedury

Uwagi klientów sprawiły, że towarzystwo ubezpieczeniowe Ergo Hestia, podjęło decyzję o uproszczeniu niektórych procedur. Uproszczenia dotyczą czynności związanych z odwołaniami. Specjaliści zatrudnieni w firmie, stwierdzili, że klienci nie zawsze rozumieją treść pism, w których informowani są o decyzjach dotyczących wypłaty odszkodowań, a zwłaszcza ich odmowy. Uproszczenie procedur ma za zadanie ułatwienie komunikacji ubezpieczonych z firmą.

Read More