OC przewoźnika w Ergo Hestia jest dobrym ubezpieczeniem

Przewoźnicy mogą skorzystać z propozycji ubezpieczenia OC przewoźnika, przygotowanej razem z Ergo Hestia, jaka uwzględnia ogromny limit asekuracji, wysokie sumy gwarancyjne i składkę na nadzwyczaj konkurencyjnym pułapie.
​​

Oferta umowy odpowiedzialności cywilnej dla przewoźników  – wieloraki zakres zależnie od pułapu niebezpieczeństwa

Struktura naszych propozycji pozwala na takie skonfigurowanie polisy ubezpieczeniowej OC przewoźnika Hestia, ażeby optymalnie chroniło odpowiedzialność przewoźnika. Przed przedstawieniem produktów z reguły dokonujemy weryfikacji ryzyka, jaka polega na wskazaniu realnych zagrożeń w oparciu o pozyskane dokumenty i dane. Wyznaczamy dodatkowo istniejące umowy pod kątem pokrycia niebezpieczeństw występujących w działalności gospodarczej przewoźnika. Po wewnętrznym audycie ilustrujemy kontrahentom nasze propozycje.​

Proponowane przez nas zabezpieczenie OCP Hestia mieści w standardzie:
·    przesyłki towarowe różnorodne, w tym  produkty podwyższonego ryzyka, takie jak: sprzęt RTV, komputerowy, telekomunikacyjny, AGD, smartfony, produkty wyskokowe i  tytoniowe, medykamenty, ogumienia, części i podzespoły samochodowe, samochody i  motory a także towary niebezpieczne,
·    szkody zaistniałe na terytorium Europy, w tym Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii – w zależności od wyłonionego wariantu,
·    szkody zaistniałe w momencie przejazdu przez podwykonawców bez wymogu wpisywania ubezpieczającego w list przewozowy,
·    szkody zaistniałe wskutek rozboju i złodziejstwa z włamaniem,
·    szkody kradzieżowe zaistniałe poza parkingami zabezpieczanymi,
·    szkody finansowe powstałe w konsekwencji opóźnienia w dostawie,
·    obciążenia celne i inne opłaty poniesione w bezpośrednim stosunku z przewozem produktu,
·    szkody wynikające z niezastosowania się do rozkazów nadawcy,
·    ochronę aktuarialną w momencie braku ważności przeglądu technicznego pojazdu, kiedy jego stan  nie przyczynił się do zaistnienia (szkody|wypadku|zdarzenia,
·    koszty pozostałe (np. wyeliminowania reszty po szkodzie, wywozu, gromadzenia, utylizacji, oczyszczenia miejsca szkody).

Zakres ochrony może dodatkowo obejmować szkody:

·    powstałe na skutek rażącego zaniedbania,
·    spowodowane przez oszustów, jakim transportowiec zleci tranzyt towaru,
·    mające miejsce z powodu oddania produktów osobie nieuprawnionej,
·    szkody zaistniałe na skutek utraty towaru w konsekwencji oszustwa dokonanego przez jednostki podające się za podmioty świadczące służby transportowe,
·    powstałe wskutek uszkodzenia bądź zaboru towaru przez emigrantów, którzy przedostali się do przestrzeni ładunkowej,
·    powstałe na skutek konfiskaty, przepadku, zaboru, przetrzymywania przesyłki przez zalegalizowane organy takie jak policja, straż graniczną czy urząd celny,
·    powstałe w czasie załadunku bądź rozładowywania, jeśli przewoźnik był zobligowany do wykonania tych czynności.

Ubezpieczenie OC przewoźnika w ruchu kabotażowym na terenie państw Unii Europejskiej oraz Niemiec

Istnieje ewentualność poszerzenia umowy o transporty kabotażowe robione w krajach Unii Europejskiej oraz Niemiec. na wymogach uwzględniających analogiczną ochronę jak w asekurowaniu OCP w ruchu krajowym i międzynarodowym.

5.00 avg. rating (99% score) - 2 votes