Ubezpieczenia dla firm transportowych

Ubezpieczenia transportowe umożliwiają pełną ochronę ładunków (cargo), przewożonych wszystkimi wariantami transportu krajowego oraz międzynarodowego – morskiego, samochodowego, lotniczego, kolejowego oraz żeglugi śródlądowej.Kupujący ma także możliwość zakupu ubezpieczenia OC spedytorów oraz przewoźników na wypadek powstałych szkód transportowanych przesyłek. Ubezpieczenie transportowe jest skierowane dla fir, którzy przewożą towary na terenie kraju transportem własnym lub wykonywanym przez zawodowego przewoźnika. Polisa włącza mienie, które jest przewożone transportem drogowym,kolejowym, lotniczym, również śródlądowym.Wożone mienie może podlegać zabezpieczeniu w zakresie, jaki obejmuje straty powstałe w następstwie zdarzeń losowych,rozboju, wypadku, lub też kradzieży w włamaniem. Na dodatek mienie może być zabezpieczone zarówno od szkód powstałych w toku załadunku bądź rozładunku.

Oblicz ubezpieczenie OC przewoźnika

Oblicz ubezpieczenie samochodu ciężarowego

5.00 avg. rating (99% score) - 251 votes